Stacje i rozważania drogi krzyżowej

szlakami.pl

Dlaczego rozważania drogi krzyżowej są ważne?

W Kościele katolickim droga ta jest wielkopostnym nabożeństwem o charakterze adoracyjnym. Uczestnicy symbolicznie odtwarzają kolejne stacje drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa. Całość celebrowana jest w wielkim skupieniu i rozważaniu wydarzeń męki Zbawiciela.

Ile jest stacji drogi krzyżowej?

Mamy ich aż 14, jednak warto wiedzieć, że jedynie osiem ma jednoznaczne odzwierciedlenie w Biblii. Trzecia, czwarta, szósta, siódma i dziewiąta nie są potwierdzone przez Biblię.

Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby szósta z nich była znana przed średniowieczem. Z kolei trzynasta jest jedynie upiększeniem zapisu biblijnego.

W 1991 roku, w Wielki Piątek, papież Jan Paweł II zainicjował właśnie tę formę nabożeństwa, które zostało nazwane biblijną drogą krzyżową. Kilkukrotnie celebrował nabożeństwo w tej formie w Koloseum. Forma została oparta jedynie o Pismo Święte.

 

Stacja I:  Pan Jezus na śmierć skazany

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Wydanie wyroku Poncjusza Piłata nastąpiło pod naciskiem tłumu oraz Arcykapłanów. Skazał Jezusa z Nazaretu na ukrzyżowanie. Chrystus utożsamia Królestwo Boże z prawdą oraz dawaniem świadectwa o niej. To, że Jezus, czyli Syn Boży, został skazany na śmierć, stanowi początek ostatecznego świadectwa o Bogu.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja II: Jezus Przyjmuje krzyż na swoje ramiona

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Rozpoczyna się egzekucja – wykonanie wyroku. Jezus staje pod krzyżem. Całe jego ciało jest poszarpane i pokaleczone. Spod cierniowej korony na twarz sączy się krew. To właśnie w nim jest cała konsekwencja tego, co człowiek uczynił ze swoim Bogiem. Piłat mówi: „Popatrzcie co uczyniliście z człowiekiem!”.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Ciężar krzyża sprawia, że Jezus upada na ziemię. Przyjmuje wszystkie słowa obelgi, powątpiewania, zarzuty o to, że sam siebie nie może ocalić. Nie reaguje na słowa, które zdają się unicestwiać sens Jego misji, wypowiedzianych słów czy dokonanych czynów. Nie chce się przeciwstawiać. Jest wierny słowom: „Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Matka, czyli Maryja, spotyka na drodze swojego Syna. Od tego momentu jego ciężar staje się także Jej. Podobnie, jak jego poniżenie i publiczna hańba, stają się Jej poniżeniem i hańbą publiczną. To jest właśnie odzwierciedlenie porządku ludzkiego.

Tak odczuwają to właśnie otaczający Jezusa ludzie i tak mocno trafia to do serca Maryi. Słowa, które zostały wypowiedziane, gdy Jezus miał czterdzieści dni – „A duszę Twoją miecz przeszyje.” – stają się prawdą. W obecnej chwili dosięgają pełni. Cierpienie Jezusa dotyka Maryję w głębi Jej Macierzyńskiej istoty. Jej współcierpienie stanowi jedność z cierpieniem Syna.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Szymon z Cyreny został wezwany do dźwigania krzyża. Nie chciał jednak go z pewnością dźwigać. Zrobił to jednak, skoro barki skazańca okazały się zbyt słabe. Był bardzo blisko Chrystusa, bliżej nawet niż Maryja czy Jan, którego – choć był mężczyzną – nie wezwano do tego, aby pomógł w dźwiganiu.

Wezwano Szymona z Cyreny, czyli ojca Aleksandra i Rufina. Zmuszono go. Nie wiadomo jednak, jak długo szedł niezadowolony, zaznaczając przy tym, że nic go nie łączy ze skazańcem.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Być może Weronika stanowi pewnego rodzaju dopowiedzenie do sprawy Cyrenejczyka. Tak, jak podyktowało jej serce, postanowiła ona otrzeć twarz Jezusa. Jak podaje nam tradycja, na płótnie, którym otarła twarz, odbiło się Oblicze Chrystusowe. Ważne jest jednak to, że sens tego szczegółu można odczytać inaczej, jeśli odniesiemy się do słów Chrystusa o Sądzie Ostatecznym. Wielu pewnie zapyta –  „Panie, kiedyśmy Ci to uczynili?” – a na to Jezus odpowie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Odbija Zbawiciel swoje podobieństwo na każdym z miłosiernych uczynków – podobnie, jak na chuście Weroniki.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VII: Jezus upada po raz drugi

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Słowa psalmisty proroka znajdują swoje urzeczywistnienie na ulicach Jerozolimy –  mówił on: „Jam jest robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu”. Godziny dzielą miasto od rozpoczęcia Paschy. Uliczki są zatłoczone. Ludzie, którzy czują wzgardę, nie zdają sobie sprawy, że Jezus po raz drugi upada ponownie. Stał się on dla nich pośmiewiskiem. Choć On tego wszystkiego chce – chce spełnienia proroctwa. Upada ze Swojej woli, bo spełnią się słowa Pisma.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim Niewiasty

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

To wezwanie do prawdziwego żalu. Jezus prosi, by córki Jerozolimskie nie płakały nad Nim, lecz sobą i własnymi synami. Trzeba sięgać do korzeni zła i jego przyczyn. Jezus wie, co jest w sercu każdego człowieka. Jest świadkiem czynów i sądów o czynach, które wydajemy na siebie we własnym sumieniu.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Kolejny milowy kamień miłości, posłuszeństwa i upodlenia. Miarę tego ostatniego uświadamiamy sobie dopiero w momencie, gdy widzimy, jak Jezus po raz trzeci upada. Choć posiadał Boską naturę, nie skorzystał z możliwości, aby być na równi z Bogiem. Tym samym obnażył samego Siebie. Tym samym samego Siebie uniżył, by stać się posłusznym aż do śmierci.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jezus zostaje obnażony z szat na Golgocie. Myśli biegną do samych początków Ciała, które stanowi jedną wielką ranę przed samym ukrzyżowaniem. W tym momencie musi myśleć o Matce Chrystusowej, bo to właśnie pod Jej sercem, później w Jej oczach i dłoniach, Ciało Syna Bożego doznało pełnej czci.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Każdy organ i każda komórka są w szczytowym napięciu. Ciało zostało przebite jak przedmiot do belek krzyża. Ma to wyniszczyć Jezusa do końca w śmiertelnych konwulsjach. Pierwsze słowa ukrzyżowanego brzmią: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jezus ubezwładniony, wzywa Ojca. Wszystkie wezwania świadczą o tym, że stanowi z nim jedność. To szczytowe działania w zjednoczeniu z Ojcem. Woła wówczas: „Eli, Eli, lama sabachtani – Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?”. Rozpięte ramiona ogarniają ludzkość i cały świat.

Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Ciało Jezusa zostaje zdjęte i złożone w ramionach Matki. Znów staje przed oczyma ta chwila, gdy Maryja przyjęła pozdrowienie Anioła Gabriela:  „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus … a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida … a Jego panowaniu nie będzie końca”. Maryja wtedy odpowiedziała tylko: „Niech mi się stanie według twego słowa”.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XIV: Jezus złożony do grobu

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Uczestnicy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Ziemia stała się cmentarzem. Wielka planeta mogił, a wśród nich jest jeden, który znajdował się w pobliżu Kalwarii – Józefa z Arymatei. Do tego grobu złożono ciało Jezusa. Wszyscy patrzą w stronę Grobu Jezusa Chrystusa i żyją w nadziei Zmartwychwstania.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Tak oto kończą się rozważania drogi krzyżowej. Każdemu nasuwają się inne refleksje, jednak jest to idealny moment na to, aby w milczeniu przemyśleć swoje dotychczasowe działania i rozliczyć się z własnym sumieniem.

2 miesiące temu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.