Różaniec

Różaniec jest przede wszystkim medytacją tajemnic Jezusa i Maryi. W takim razie stanowi otwartą Biblię. Jednak jest również modlitwą prośby. „W różańcu błagamy Maryję, Przybytek Ducha Świętego, a Ona staje przed Ojcem, który obdarzył ją pełnią łask i przed Synem zrodzonym z Jej łona, modląc się z nami i za nas” (RVM 16). Ona sama wskazała na różaniec jako pomoc dla świata. Uczyniła to w Fatimie i innych miejscach objawień.

Sprawy Kościoła
Przez różaniec oddajemy wstawiennictwu Maryi intencje Kościoła: problem ewangelizacji, prześladowania chrześcijan, odnowy życia duchowego. To oczywiście tylko przykłady wielu spraw. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za tę Wspólnotę, w której żyjemy, przez którą otrzymujemy łaskę Bożą, sakramenty, odpuszczenie grzechów, a zwłaszcza żywą obecność Jezusa w Eucharystii. Jesteśmy odpowiedzialni za ludzi Kościoła: papieża, biskupów, kapłanów, świeckich. Można sobie zadać pytanie ile czasu poświęcamy na modlitwę za Kościół, a ile na krytykę, często bezsensowną.

O pokój i za rodziny
Bł. Jan Paweł II we wspomnianym Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” zwraca uwagę szczególnie na dwie intencje: problem pokoju i rodziny.
Papież napisał, że nowe tysiąclecie rozpoczęło się przejmującymi grozą scenami zamachu z 11 września i codziennie pojawiają się w tylu częściach świata nowe obrazy krwi i przemocy. „Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju, z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i naszym pokojem. Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa dowiaduje się na czym polega sekret pokoju i przyjmuje to jako życiowy projekt” (RVM 40).
Papież pisze również o rodzinie zagrożonej siłami zła na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej, które niszczą jedność i budzą obawy o przyszłość rodziny. Dlatego zaleca powrót do różańca w rodzinach i za rodziny, jako skuteczną pomoc, aby zapobiec zgubnym następstwom kryzysu.

Inicjatywy różańcowe
Na całym świecie różaniec jest na nowo doceniany. Odkrywamy na bieżąco skuteczność tej modlitwy. Świadczy o tym odnowa społeczeństw, które poważnie potraktowały medytację różańca. Wspomnijmy tylko Kolumbię i Węgry. Odnowa narodu wybłagana przez wstawiennictwo NMP. O odnowie moralnej naszego Narodu przez różaniec mówił kard. August Hlond: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Z różańcem w ręku módlcie się więc o zwycięstwo Matki Najświętszej!” W Polsce od dawna istnieje „Żywy różaniec”. Powstają też nowe inicjatywy: „Różańcowe Jerycho” znane w Poznaniu u Ojców Franciszkanów, „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę”, czy dla dzieci „Podwórkowe kółka różańcowe” i inne.
Oczywiście skuteczność nie przychodzi automatycznie. Różaniec nie działa na zasadach magii, czy psychologicznego chwytu (zbierzmy tyle ludzi do modlitwy różańcowej, to stanie się cud- nie). Pierwszym polem odnowy jest każdy z nas. Każdy modlący się musi wewnętrznie przeniknąć duchem Ewangelii.

Podobne wpisy

  • Wspomnienie BłogosławionegoWspomnienie Błogosławionego Właśnie nadszedł tak długo oczekiwany dzień, 1 maj 2011 roku – beatyfikacja Jana Pawła II. Wspomnienie liturgiczne polskiego papieża będzie obchodzone 22 października każdego roku, w dzień […]
  • Czy śmierć Jana Pawła zmieniła ludzi?Czy śmierć Jana Pawła zmieniła ludzi? Tłumy ludzi na ulicach, poczucie braterstwa, bliskości, masowe spowiedzi, głębokie refleksje, liczne nawrócenia, wiele rąk wyciągniętych do zgody, gazety na wskroś katolickie, poczucie […]
  • Modlitwy i symbole połączone z egzorcyzmem cz.2Modlitwy i symbole połączone z egzorcyzmem cz.2 Dla chrześcijanina medalik, czy krzyżyk jest symbolem, który mówi o jego więzi z Osobą, którą przedstawia. Podobnie jak obrączka ślubna przypomina o wierności małżeńskiej, tak medalik […]
  • „Oto syn Twój. Oto Matka twoja”„Oto syn Twój. Oto Matka twoja” W czasie swojego pontyfikatu i przed nim papież Jan Paweł II zawsze podkreślał, że Maryja zajmuje szczególne miejsce w jego życiu. Po odebraniu nominacji na biskupa z rąk papieża Piusa XII […]
  • Kiedy się żegnamy?Kiedy się żegnamy? Ach... znowu to pytanie! Ile razy można czytać na ten temat? A jednak wydaje się, że jest to zagadnienie na tyle istotne, aby stale sobie uświadamiać jego niebagatelne znaczenie. Znak […]
  • Komentarz modlitewnyKomentarz modlitewny Am 6, 1a. 4-7; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10; 1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-31 Ojcze, dochowujący wiary na wieki! Ty wymierzasz sprawiedliwość uciśnionym przez grzech, chlebem życia […]